Nowość w Labs: Zaproponuj więcej odbiorców

Suggest more recipients tak z angielskiego nazywa się nowa usługa, która od dziś jest dostępna w laboratorium GMail-a, ( które jakiś czas temu zostało "uwolnione" dla między innymi Polaków). Sugeruj kolejnych adresatów powoduje, że Gmail po wprowadzeniu dwóch adresów będzie sugerował kolejne bazując na naszych wcześniejszych wyborach wszelkie sugestie będą wyglądać tak: 


Aby aktywować "Zaproponuj więcej Odbiorców" należy się zalogować do swojego konta GMail następne przejść do "laboratorium", odnaleźć ową opcję i ją włączyć. Pamiętajmy też, że owa opcja jest cały czas rozwijana i można napotkać błędy.   

Brak komentarzy:

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Obsługiwane przez usługę Blogger.